Home / News

News

Announcements

01.04.2024

Increase of the Trade Union Consumer Basket in the first quarter of 2024

Centar za edukaciju, informisanje i sindikalna istraživanja utvrdio je sindikalnu potrošačku korpu (SPK) za I kvartal 2024. godine. Ukupna vrijednost SPK-a za period januar-mart 2024. godine iznosi 1900,00 eura. U poređenju sa prethodnim kvartalom, odnosno četvrtim kvartalom 2023. godine (oktobar-decembar 2023), sindikalna potrošačka korpa zabilježila je rast u iznosu od 50,00 eura, odnosno cca 3%. […]

Publications

01.01.2023

General Collective Agreement

Pocket edition of the General Collective Agreement

Publications

01.09.2021

Trade Union Handbook On Occupational Health And Safety

Trade Union Handbook On Occupational Health and Safety, Selection Method, Rights, Obligations and Responsibilities of OHS Representatives

Want to talk?

Contact us