Početna / Aktuelnosti

Aktuelnosti

Obavještenja

01.04.2024

Sindikalna potrošačka korpa bilježi rast u I kvartalu 2024.

Centar za edukaciju, informisanje i sindikalna istraživanja utvrdio je sindikalnu potrošačku korpu (SPK) za I kvartal 2024. godine. Ukupna vrijednost SPK-a za period januar-mart 2024. godine iznosi 1900,00 eura. U poređenju sa prethodnim kvartalom, odnosno četvrtim kvartalom 2023. godine (oktobar-decembar 2023), sindikalna potrošačka korpa zabilježila je rast u iznosu od 50,00 eura, odnosno cca 3%. […]

Publikacije

01.05.2023

Istraživanje o položaju freelancera

Analiza fokus grupa

Publikacije

01.01.2023

Opšti kolektivni ugovor

Džepno izdanje Opšteg kolektivnog ugovora

Publikacije

01.09.2021

Sindikalni priručnik o zaštiti i zdravlju na radu

Sindikalni priručnik o zaštiti i zdravlju na radu, načinu izbora, pravima, obavezama i odgovornostima predstavnika zaposlenih za zaštitu i zdravlje na radu

Želite da razgovaramo?

Kontaktiraj nas