Početna / Teme

Teme

Uvijek u žiži događaja

Centar za edukaciju, informisanje i sindikalna istraživanja bavi se pitanjima relevantnim za svijet rada. Cilj nam je da, na različite teme koje smo prepoznali i grupisali kao takve, a na osnovu istraživanja i edukacija koje sprovodimo, te dugogodišnjeg iskustva u sindikalnom radu i stalnom težnjom za usvajanjem noviteta, proširujemo znanja naših članova i zaposlenih i unapređujemo njihov društveni položaj.

Teme koje obrađujemo

0 novosti
Digitalizacija

Praćenja procesa digitalizacije u pogledu efekta koji ona ima na zaposlene i građane koji su sve više usmjereni na digitalne usluge.

Saznaj više
0 novosti
Dostojanstven rad

Sigurnost na radnom mjestu, socijalna zaštita, bolji izgledi za lični razvoj i društvenu integraciju, jednake mogućnosti.

Saznaj više
0 novosti
Ekonomska i socijalna politika

Praćenje ekonomskih i socijalnih tokova na nacionalnom nivou, uz preporuke za unapređenje položaja svih crnogorskih građana.

Saznaj više
0 novosti
Moderni sindikalizam

Uvođenje modernih tehnologija i alata u cilju bolje povezanosti i povećanja vidljivosti sindikalnih aktivnosti na polju unapređenja položaja sindikalnog članstva.

Saznaj više
0 novosti
Pravedna tranzicija i klimatske promjene

Usled globalnog povećanja tehnologija obnovljivih izvora energije tokom prethodnih godina prepoznata je potreba za pravednom tranzicijom kao prilikom za pretvaranje klimatskih izazova u mogućnosti.

Saznaj više
0 novosti
Rodna ravnopravnost

Postojanje jednakih mogućnosti za žene i muškarce da ravnopravno učestvuju u svim sferama društvenog života.

Saznaj više
0 novosti
Socijalni dijalog

Pregovaranje, konsultacije i razmjena informacija između socijalnih partnera o pitanjima od zajedničkog interesa.

Saznaj više
0 novosti
Zaštita i zdravlje na radu

Pravo na zaštitu i zdravlje na radu, tj. obezbjeđivanje uslova koji ne dovode do povreda na radu, profesionalnih bolesti i bolesti u vezi sa radom treba da bude garantovano svim zaposlenima, bez izuzetka.

Saznaj više

Prijavite se za naš newslatter!

Želite da razgovaramo?

Kontaktiraj nas