Početna / Freelance

Aktuelnosti

Publikacije

01.05.2023

Istraživanje o položaju freelancera

Analiza fokus grupa