Početna / Aktuelnosti / Istraživanje o položaju freelancera

Istraživanje o položaju freelancera

Na zahtjev Unije slobodnih sindikata Crne Gore, agencija DeFacto Consultancy sprovela je kvalitativnu studiju o položaju frilensera u Crnoj Gori. Studija je uključila 22 frilensera, i to iz više oblasti poslovanja, od novinara, profesora jezika, do frilensera koji rade u IT industriji, grafičkih dizajnera i drugih.

Sprovedene su 3 fokus grupe tokom marta 2022. godine, i to podijeljene upravo po tipu djelatnosti koju obavljaju učesnici.

PDF: Istraživanje o položaju freelancera

Posljednje novosti

Opšti kolektivni ugovor

Džepno izdanje Opšteg kolektivnog ugovora

Sindikalni priručnik o zaštiti i zdravlju na radu

Sindikalni priručnik o zaštiti i zdravlju na radu, načinu izbora, pravima, obavezama i odgovornostima predstavnika zaposlenih za zaštitu i zdravlje na radu

Aktuelne teme

0 novosti
Digitalizacija

Praćenja procesa digitalizacije u pogledu efekta koji ona ima na zaposlene i građane koji su sve više usmjereni na digitalne usluge.

Opširnije
0 novosti
Dostojanstven rad

Sigurnost na radnom mjestu, socijalna zaštita, bolji izgledi za lični razvoj i društvenu integraciju, jednake mogućnosti.

Opširnije
0 novosti
Ekonomska i socijalna politika

Praćenje ekonomskih i socijalnih tokova na nacionalnom nivou, uz preporuke za unapređenje položaja svih crnogorskih građana.

Opširnije
0 novosti
Moderni sindikalizam

Uvođenje modernih tehnologija i alata u cilju bolje povezanosti i povećanja vidljivosti sindikalnih aktivnosti na polju unapređenja položaja sindikalnog članstva.

Opširnije
0 novosti
Pravedna tranzicija i klimatske promjene

Usled globalnog povećanja tehnologija obnovljivih izvora energije tokom prethodnih godina prepoznata je potreba za pravednom tranzicijom kao prilikom za pretvaranje klimatskih izazova u mogućnosti.

Opširnije
0 novosti
Rodna ravnopravnost

Postojanje jednakih mogućnosti za žene i muškarce da ravnopravno učestvuju u svim sferama društvenog života.

Opširnije
0 novosti
Socijalni dijalog

Pregovaranje, konsultacije i razmjena informacija između socijalnih partnera o pitanjima od zajedničkog interesa.

Opširnije
0 novosti
Zaštita i zdravlje na radu

Pravo na zaštitu i zdravlje na radu, tj. obezbjeđivanje uslova koji ne dovode do povreda na radu, profesionalnih bolesti i bolesti u vezi sa radom treba da bude garantovano svim zaposlenima, bez izuzetka.

Opširnije