Početna / Aktuelnosti / Sindikalna potrošačka korpa bilježi rast u I kvartalu 2024.

Sindikalna potrošačka korpa bilježi rast u I kvartalu 2024.

Centar za edukaciju, informisanje i sindikalna istraživanja utvrdio je sindikalnu potrošačku korpu (SPK) za I kvartal 2024. godine.

Ukupna vrijednost SPK-a za period januar-mart 2024. godine iznosi 1900,00 eura.

U poređenju sa prethodnim kvartalom, odnosno četvrtim kvartalom 2023. godine (oktobar-decembar 2023), sindikalna potrošačka korpa zabilježila je rast u iznosu od 50,00 eura, odnosno cca 3%.

Od ukupno deset kategorija troškova koje su definisane Metodologijom za izradu SPK-a, u ovom kvartalu zabilježen je rast u okviru četiri kategorije troškova i to:

  • Trošak prehrambenih proizvoda – 4,31%,
  • Trošak tekućeg održavanja domaćinstva – 5,00%,
  • Troškovi stanovanja i komunalija – 6,82%, i
  • Troškovi nabavke proizvoda za ličnu higijenu i njegu zdravlja – 3,85%.

Prikupljanjem novih cijena iz tri najveća trgovinska lanca u Crnoj Gori za 135 namirnica koje ulaze u sastav kategorije troškova prehrambenih proizvoda, odnosno 130 namirnica u ovom kvartalu s obzirom na sezonski karakter nekih od njih, utvrđeno je da izdatak za prehrambene proizvode u I kvartalu 2024. godine iznosi 605,00 eura. Ovo je iznos koji je potreban četvoročlanoj porodici da zadovolji potrebe za hranom i pićem na mjesečnom nivou, odnosno da obezbijedi adekvatan unos kalorija za sva četiri člana domaćinstva koji imaju umjerenu fizičku aktivnost na dnevnom nivou (prosječan dnevni unos posmatranog četvoročlanog domaćinstva je 10.680 kcal, odnosno 2.670 kcal po članu). U poređenju sa prethodnim kvartalom, došlo je do povećanja u iznosu od 25,00 eura.

Proizvodi koje domaćinstvo nabavlja u okviru tekućeg održavanja istog poskupili su za 5,00 eura pa u ukupnom iznosu za ovaj kvartal čine izdatak od 105,00 eura na mjesečnom nivou.

Situacija je ista kada govorimo o kategoriji troškova nabavke proizvoda za ličnu higijenu i njegu zdravlja u okviru koje je evidentirano povećanje od takođe 5,00 eura na mjesečnom nivou, pa tako ova kategorija troškova iznosi 135,00 eura.

Rast navedenih troškova rezultat je ukidanja akcije Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma “STOP INFLACIJI 100+” koja je imala za cilj ublažavanje inflacije i zaštitu građana od poskupljenja. Kako je pomenuta akcija prestala da važi 01. januara 2024. godine, došlo je do povećanja navedenih kategorija troškova SPK-a, s obzirom da isti datum označava i početak referentnog perioda za računanje nove SPK, odnosno SPK za I kvartal ove godine.

Kako se prvo tromjesečje 2024. godine odlikovalo pojačanom potrošnjom električne energije s obzirom na potrebu grijanja domaćinstava u zimskom periodu, te kako je došlo i do poskupljenja usluga vodosnabdijevanja, troškovi stanovanja i komunalija u ovom periodu iznose 235,00 eura na mjesečnom nivou što predstavlja uvećanje od 15,00 eura.

Ostalih šest kategorija troškova SPK-a nisu zabilježile promjene u odnosu na prethodni kvartal.

Tagovi:

Posljednje novosti

SPK bilježi blagi pad u II kvartalu 2024.

Centar za edukaciju, informisanje i sindikalna istraživanja utvrdio je sindikalnu potrošačku korpu (SPK) za II kvartal 2024. godine. Ukupna vrijednost SPK-a za period april-maj-jun 2024. godine iznosi 1.870,00 eura. U poređenju sa prethodnim kvartalom, odnosno prvim kvartalom 2024. godine, sindikalna potrošačka korpa bilježi pad u iznosu od 30,00 eura, odnosno 1,58%. Od ukupno deset kategorija […]

Opšti kolektivni ugovor

Džepno izdanje Opšteg kolektivnog ugovora

Aktuelne teme

0 novosti
Digitalizacija

Praćenja procesa digitalizacije u pogledu efekta koji ona ima na zaposlene i građane koji su sve više usmjereni na digitalne usluge.

Opširnije
0 novosti
Dostojanstven rad

Sigurnost na radnom mjestu, socijalna zaštita, bolji izgledi za lični razvoj i društvenu integraciju, jednake mogućnosti.

Opširnije
0 novosti
Ekonomska i socijalna politika

Praćenje ekonomskih i socijalnih tokova na nacionalnom nivou, uz preporuke za unapređenje položaja svih crnogorskih građana.

Opširnije
0 novosti
Moderni sindikalizam

Uvođenje modernih tehnologija i alata u cilju bolje povezanosti i povećanja vidljivosti sindikalnih aktivnosti na polju unapređenja položaja sindikalnog članstva.

Opširnije
0 novosti
Pravedna tranzicija i klimatske promjene

Usled globalnog povećanja tehnologija obnovljivih izvora energije tokom prethodnih godina prepoznata je potreba za pravednom tranzicijom kao prilikom za pretvaranje klimatskih izazova u mogućnosti.

Opširnije
0 novosti
Rodna ravnopravnost

Postojanje jednakih mogućnosti za žene i muškarce da ravnopravno učestvuju u svim sferama društvenog života.

Opširnije
0 novosti
Socijalni dijalog

Pregovaranje, konsultacije i razmjena informacija između socijalnih partnera o pitanjima od zajedničkog interesa.

Opširnije
0 novosti
Zaštita i zdravlje na radu

Pravo na zaštitu i zdravlje na radu, tj. obezbjeđivanje uslova koji ne dovode do povreda na radu, profesionalnih bolesti i bolesti u vezi sa radom treba da bude garantovano svim zaposlenima, bez izuzetka.

Opširnije