Početna / Septembar

Kretanje cijena nafte i naftnih derivata Septembar 2023

Početna / Septembar

Kretanje cijena nafte i naftnih derivata Septembar 2021

Početna / Septembar

Broj zaposlenih i nezaposlenih Septembar 2023

Početna / Septembar

Broj zaposlenih i nezaposlenih Septembar 2022

Početna / Septembar

Stopa inflacije Septembar 2023

Početna / Septembar

Stopa inflacije Septembar 2022