Početna / Maj

Kretanje cijena nafte i naftnih derivata Maj 2022

Početna / Maj

Kretanje cijena nafte i naftnih derivata Maj 2021

Početna / Maj

Broj zaposlenih i nezaposlenih Maj 2023

Početna / Maj

Broj zaposlenih i nezaposlenih Maj 2022

Početna / Maj

Stopa inflacije Maj 2023

Početna / Maj

Stopa inflacije Maj 2022